Dzień dobry, cześć,
Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znak, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych. Chcemy Cię
zapewnić, że dbamy o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna. W tym celu wdrożyliśmy nie tylko środki prawne,
ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę.
Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Zapoznaj
się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub
dodatkowych pytań dot. polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami na adres: ….

§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Aleksandra Antczak prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą TryAle
Aleksandra Antczak NIP 7492049730 REGON: 161606143 adres: ul. Wojska Polskiego 13/9, . Możesz
skontaktować się z Administratorem e-mailowo pisząc na adres e-mail: ahh.keto@gmail.com

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy,
  wiadomość e-mail, itp.
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami
  Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie
  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z
  Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony
  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i
  archiwizacyjnych).
  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez
  czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f
  RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do
  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci
  obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes
Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak
np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki
archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).
Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach,
  produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefonicznie).
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez
  Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest
  dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.
  Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na
  adres podany wyżej.
 2. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych Facebook (Meta):
  ahhketo.pl, Instagram: ola_antczak oraz ahhketo.pl) w przypadku przetwarzania danych na platformach
  społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.
  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy /
  wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w
  formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do
  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”,
  usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie
  się z nami. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast
  zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot
  zarządzający tymi portalami.
 3. Analitycznym i statycznym
  Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych polegającym w szczególności na analizie danych
  pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, przetwarzane są w
  oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
  korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być
  także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub
  ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odzyskiwania odrzuconych koszyków.

W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale
niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
obsługi potencjalnych Klientów i Klientów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas
niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

Zamieszczania komentarzy.
W stosunku do danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane
przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

Promocji i marketingu
W sytuacji gdy przekażesz nam swoje dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym
dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
marketingu usług i produktów Administratora oraz podnoszenia ich jakości. Dane te będą przetwarzane przez czas
niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

Zbierania danych wrażliwych
Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i
dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie
danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

Rekrutacji
Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy(art. 6 ust.1 lit. b oraz 6
ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie podanych – w oparciu o Twoją zgodę; do celów
przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony
jest od zakończenia roku, w których aplikacja została pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z
tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia
umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o
których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i
przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików
cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.
W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww.
celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie
świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi
newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom
świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom,
kurierom lub operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi
Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym
podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W
pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę,
standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in.
obowiązku informacyjnego.
Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją
siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być
przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części).
Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę
danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. Więcej
informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z
podmiotów.

§4 Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:
● dostępu do swoich danych osobowych,
● sprostowania danych osobowych,
● usunięcia danych osobowych,
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
● przenoszenia danych osobowych,
● cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci
skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego
kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.


§5 Czy Twoje dane są profilowane?


Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez
dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec
Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją sytuację, w tym prawa lub
wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez preferencji Użytkowników
(więcej o analizie wskazano w rozdziale Polityka plików cookies).

§6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§7 Polityka plików cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach
przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie
niektórych funkcjonalności na Stronie.


Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited– w celu zarządzania
reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na
stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze
strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam
na portalu należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami
lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na
stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).
– narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu
analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i
zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił
na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka
można znaleźć na stronie dot. zasad korzystania z narzędzi Google.

§8 Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak:
Facebook (Meta) ahhketo.pl, Instagram ola_antczak oraz ahhketo.pl. Zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§9 Współadministrowanie

Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) są współadministrowane
przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące
współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka
prywatności.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych
usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i
Współadministratorem.